top of page

KONTAKT

Skontaktuj się z nami!

* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119/1, z 4.5.2016, zwanego dalej „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie następujących kategorii moich danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, mail), w zakresie zgłoszenia chęci uczestnictwa w treningach tenisa stołowego.

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Szkoła Tenisa Stołowego TOPSET. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne.

Telefon:

Szymon Kołodziej

Jan Kaczor

bottom of page